Wtorek 18 czerwca 2019
Aktualności
27.02.2015
Zarząd Zrzeszenia informuje że dnia 02.12.2014 r odbyło się zwołane w trybie nadzwyczajnym Walne Zgromadzenie Zrzeszenia połączone z seminarium na temat aktualnej sytuacji agentów na rynku sprzedaży biletów lotniczych.

Komunikat nr 1/2015 Zarządu Zrzeszenia

Zarząd Zrzeszenia informuje że dnia 02.12.2014 r odbyło się zwołane w trybie nadzwyczajnym Walne Zgromadzenie Zrzeszenia połączone z seminarium  na temat aktualnej sytuacji agentów na rynku sprzedaży biletów lotniczych.

W Walnym Zgromadzeniu wzięło udział 24 członków co stanowi 85% aktualnego stanu członków Zrzeszenia i dawało prawo do podejmowania wszelkich przewidzianych w statucie działań.

W trakcie obrad zatwierdzono jednogłośnie dwa istotne dla dalszej działalności Zrzeszenia dokumenty a mianowicie Kodeks Etyki Członków Zrzeszenia i nową wersję Statutu Zrzeszenia. Oba te dokumenty będą w najbliższym czasie dostępne na stronie internetowej a protokół z Walnego Zgromadzenia po zatwierdzeniu go przez Zarząd będzie przesłany do wszystkich członków.

W części seminaryjnej zorganizowanej wspólnie z PIT,  a którą prowadził Prezes Zrzeszenia J.J.Singh uczestniczyło  wraz z członkami Zrzeszenia 60 osób.

 W programie znalazły się trzy prezentacje:

·      Zmiany LFC (local finacial criteria) jakie zostały zatwierdzone na ostatnim spotkaniu PACON które przedstawiła  Joanna Wolf (Country Menager IATA Poland) oraz nowy system dystrybucji ofert dodatkowych przez linie lotnicze NDC (new distribution capability).

Z uwagi na fakt że były to skomplikowana i długie prezentacje biuro Zarządu Zrzeszenia we współpracy z Panią J. Wolf opracuje w najbliższym czasie główne tezy dotyczące  tych prezentacji i będą one dostępne na stronie www Zrzeszenia

·      System gwarancji IPP przedstawił przedstawiciel firmy ubezpieczeniowej .

System ciekawy ale jeszcze niemożliwy z przyczyn formalnych i technicznych do wprowadzenia na naszym rynku.

·      Platformę internetową www.niceflight.pl która wspiera pasażerów w procesie reklamacji w stosunku do linii lotniczych przedstawiła Pani Barbara Dziedzic. Banery reklamowe tej strony oraz link zostaną  w najbliższym czasie umieszczone na stronie www Zrzeszenia.

Wszystkie z zaprezentowanych prezentacji wywołały ożywioną dyskusję wśród obecnych i w ten sposób utwierdziły Zarząd w przekonaniu że tego typu seminaria są potrzebne i wywołują duże zainteresowanie w naszym środowisku. Zarząd wyraża podziękowanie wszystkim uczestnikom spotkania i informuje że w miesiącu lutym 2015r planuje organizację seminarium poświęconego przetargom publicznym na obsługę podróżniczą.

 

Z poważaniem

J.J.Singh

Prezes Zarządu

JJ