Piątek 14 czerwca 2024
Kontakt

Stanisław Mikruta     

 

Adres Zgodny z wpisem do KRS:    

01- 848 Warszawa
ul. Skalbmierska 18 m. 5

 

 

Adres Biura i adres do korespondencji:    

01- 848 Warszawa
ul. Skalbmierska 18 m. 5

 

e-mail: biuro@za-iata.pl
Tel. Kom.: 0-606 267 633


Wy�wietl wi�ksz� map�