Wtorek 18 czerwca 2019
Aktualności
29.06.2016
Zarząd Zrzeszenia Agentów IATA w Polsce informuje, że dnia 14 czerwca 2016 r. odbyło się zwyczajne Walne Zgromadzenie Zrzeszenia, w którym uczestniczyło 25 członków. Walne Zgromadzenie zatwierdziło bilans Zrzeszenia, sprawozdania władz Zrzeszenia i u

Komunikat

Zarządu Zrzeszenia

 

Zarząd Zrzeszenia Agentów IATA w Polsce informuje, że dnia 14 czerwca 2016 r. odbyło się zwyczajne Walne Zgromadzenie Zrzeszenia, w którym uczestniczyło 25 członków. Walne Zgromadzenie zatwierdziło bilans Zrzeszenia, sprawozdania władz Zrzeszenia i udzieliło absolutorium Zarządowi za okras sprawozdawczy.

W dyskusji dominował jeden temat: sprawa rozliczeń z PLL Lot i najważniejsze wypowiedzi w tej sprawie znajdą się w protokole z Walnego Zgromadzenia, który po zatwierdzeniu go na posiedzeniu Zarządu dnia 29.06.2016r zostanie przesłany do wiadomości  Członków Zrzeszenia.

Po zakończeniu Walnego Zgromadzenia odbyło się seminarium w którym uczestniczyło również 28 przedstawicieli biur podróży, którzy nie są członkami Zrzeszenia. Organizatorami seminarium był Zarząd Zrzeszenia oraz PIT, którego Prezes był gościem honorowym tego spotkania.

W ramach seminarium oprócz dyskusji dotyczącej rozliczeń z PLL LOT, w trakcie której zebrani zapoznali się ze stanowiskiem Zarządu Zrzeszenia w tej kwestii, najważniejszym wystąpieniem była prezentacja przedstawiona przez przedstawiciela IATA, która to prezentacja po jej przetłumaczeniu na język polski zostanie wysłana w odrębynm mailu.

Swoje prezentacje przedstawili również sponsorzy tego seminarium: Amadeus Polska oraz Sabre,

którym bardzo dziękujemy za udział w finasowaniu tego spotkania.

 

 

Prezes Zarządu

J.J.Singh

DP